מחירים

נכון לתאריך 1.1.2022

בדיקות

בדיקת‭ ‬קנדידה.....................................................................‭ ‬690 ‬₪

מחיר‭ ‬הבדיקה‭ ‬כולל‭ - ‬בדיקה ופגישה

בדיקת‭ ‬אי‭ ‬סבילות‭ ‬למזון‭ ‬96‭ ‬סוגי‭ ‬מזון.................................. ‭ ‬1,890‭ ‬₪

מחיר‭ ‬הבדיקה‭ ‬כולל‭ - ‬בדיקת‭ ‬קנדידה‭,‬ פגישת‭ ‬תשאול‭,‬

בניית‭ ‬תפריט‭ ‬וליווי‭ ‬לשבוע‭ ‬אחד

בדיקת‭ ‬אי‭ ‬סבילות‭ ‬למזון‭ - ‬96‭ ‬סוגי‭ ‬מזון ‬צמחוני.................. ‬ ‭ ‬1,990‭ ‬₪

מחיר‭ ‬הבדיקה‭ ‬כולל‭ - ‬בדיקת‭ ‬קנדידה‭,‬ פגישת‭ ‬תשאול‭,‬

בניית‭ ‬תפריט‭ ‬וליווי‭ ‬לשבוע‭ ‬אחד

בדיקת‭ ‬אי‭ ‬סבילות‭ ‬למזון‭ - ‬144‭ ‬סוגי‭ ‬מזון............................. ‭ ‬2,920‭ ‬₪

מחיר‭ ‬הבדיקה‭ ‬כולל‭ - ‬בדיקת‭ ‬קנדידה‭,‬ פגישת‭ ‬תשאול‭,‬

בניית‭ ‬תפריט‭ ‬וליווי‭ ‬לשבוע‭ ‬אחד

UL9A3197.jpg
office3.jpeg

מסלולי ליווי

מסלולי‭ ‬ליווי

פגישת‭ ‬תשאול‭ ‬ושבוע‭ ‬ליווי‭ - ‬בדיקה ממקור חיצוני.............‬450 ‭ ₪

פגישת‭ ‬תשאול, ‬בניית‭ ‬תפריט‭ ‬וליווי‭ ‬לשבוע‭ ‬אחד‭ ‬

ליווי‭ ‬1‭ ‬חודש.....................................................................‭ ‬800‭ ‬₪

ליווי‭ ‬3‭ ‬חודשים (במקום 800 ‬₪ לחודש).............................. ‬664 ‬₪

ליווי‭ ‬6 ‬חודשים (במקום 800 ‬₪ לחודש).............................. ‬576 ‬₪

מסלולי‭ ‬שמירה

ליווי‭ ‬שמירה‭ ‬6‭ ‬מפגשים (במקום 250 ‬₪ לחודש).................. ‬165 ‬₪

ליווי‭ ‬שמירה‭ ‬12‭ ‬מפגשים (במקום 250 ‬₪ לחודש)................. ‬150 ‬₪